TermCondition banner

Điều khoản sử dụng của TAPTAP

I. Giới thiệu

Ứng dụng Mua hàng TAPTAP (“Ứng Dụng TAPTAP”) là ứng dụng thương mại điện tử vận hành bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VUI VIỆT NAM, một công ty với mã số doanh nghiệp 0315980401 và trụ sở chính tại tầng 3, số 101-103-105-107 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều khoản TAPTAP dưới đây áp dụng đối với khách hàng thân thiết, Công ty TNHH Thương mại VUI Việt Nam, đối tác tham gia chương trình, bao gồm quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP và cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh khi tham gia sử dụng ứng dụng.

Thương nhân, tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch trên Ứng Dụng TAPTAP có quyền tiến hành giao dịch trực tuyến trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan và không trái với quy định của pháp luật.

II. Đồng ý với các điều khoản và điều kiện này

Bằng cách nhấn chọn “Đăng ký” để tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, Người Mua được tự động xem như đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và các quy định của các văn kiện được tham chiếu đến dưới đây.

Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế bất kỳ quy định nào của các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho Người Mua ít nhất 5 (năm) ngày trước khi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó có hiệu lực. Việc Người Mua tiếp tục sử dụng Ứng dụng TAPTAP, sau khi sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó có hiệu lực, sẽ được xem như Người Mua đồng ý với sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ và/hoặc thay thế đó.

Các định nghĩa được sử dụng:

“Công Ty” hoặc “VUI Việt Nam” là Công ty TNHH Thương Mại VUI Việt Nam.

“Công ty con”: là công ty mà VUI Việt Nam sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó hoặc có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó.

“Công ty mẹ”: là chủ sở hữu của Công ty.

“Công ty liên kết” là các công ty thành viên trong cùng một tập đoàn kinh tế, có quyền và lợi ích độc lập với nhau nhưng dưới quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của cùng một hoặc nhiều chủ sở hữu.

“Chương trình KHTT” hoặc “Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP” là nền tảng chương trình khách hàng thân thiết được phát triển bởi VUI Việt Nam để Khách Hàng tích Điểm từ giao dịch tại các địa điểm kinh doanh của Đối Tác hoặc từ các hình thức khác theo thỏa thuận của Đối Tác và Đơn Vị Vận Hành Chương Trình và đổi Điểm thành các sản phẩm và/hoặc các vouchers. Nền tảng chương trình khách hàng thân thiết cũng cho phép Đối Tác thực hiện các chiến dịch đến Khách Hàng và các khả năng sử dụng khác mà VUI Việt Nam có thể cho phép tùy từng thời kỳ.

“Đối Tác” là những thương nhân ký hợp đồng tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP.

“Đơn vị kiểm soát Dữ Liệu Khách Hàng” là cá nhân hoặc pháp nhân phụ trách việc kiểm soát dữ liệu, hỗ trợ đưa ra các quyết định liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân.

“Dữ Liệu Khách Hàng” nghĩa là bất kỳ thông tin nào vào bất cứ thời điểm nào dưới sự sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của VUI Việt Nam liên quan đến bất kỳ Khách Hàng nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân (như tên người dùng, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và địa chỉ email) và thông tin nhân khẩu (như tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp, giới tính, năm sinh, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) đối với bất kỳ cá nhân hoặc thông tin nhận dạng cá nhân nào khác liên quan đến cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng và được bảo vệ theo pháp luật hiện hành.

“KHTT” nghĩa là khách hàng đăng ký tham gia Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP và trở thành thành viên trên Ứng Dụng TAPTAP.

“Ứng dụng di động TAPTAP” hoặc “TAPTAP” là ứng dụng di động trên nền tảng iOS, Android hoặc các nền tảng khác do VUI Việt Nam phát triển để thực hiện Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết TAPTAP.

“Xử lý Dữ Liệu Khách Hàng” nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên Dữ Liệu Khách Hàng hoặc tập hợp Dữ Liệu Khách Hàng, có hoặc không bằng các phương tiện tự động như thu thập, ghi nhận, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay thế, tìm kiếm, tham vấn, sử dụng, truyền tải, phổ biến, tạo sẵn, liên kết, kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

III. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng TAPTAP

1. Bạn phải tạo tài khoản để có thể sử dụng Ứng Dụng TAPTAP. Việc tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP là hoàn toàn miễn phí.

2. Bằng việc tạo tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, bạn đã xác nhận rằng:

 • Bạn là cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên và không bị mất / hạn chế năng lực hành vi dân sự; hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp và hiện đang hoạt động; và
 • Toàn bộ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Ứng Dụng TAPTAP là thông tin của chính bạn, trung thực và chính xác tại mọi thời điểm.

3. Sau khi tạo tài khoản, bạn có thể trải nghiệm mua sắm trên Ứng Dụng TAPTAP theo các Điều Khoản và Điều Kiện này, Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng TAPTAP, và pháp luật Việt Nam.

4. Bạn có trách nhiệm bảo mật tên sử dụng và mật khẩu của tài khoản của chính mình. Trong trường hợp bị tiết lộ, bạn phải ngay lập tức thông báo cho Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ứng Dụng TAPTAP; tuy nhiên, trong mọi trường hợp, VUI Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát và/hoặc thiệt hại của bạn dưới mọi hình thức.

IV. Quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP

Quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP là một phần không thể tách rời của các điều khoản và điều kiện này. Tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện này có nghĩa là tham chiếu đến các điều khoản và điều kiện này đã bao gồm các quy định của quy chế hoạt động của ứng dụng TAPTAP.

Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, Quy Chế Hoạt Động của Ứng Dụng TAPTAP cũng sẽ quy định thêm các quyền, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan, mà bạn cần lưu ý trước khi và trong quá trình sử dụng Ứng Dụng TAPTAP, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Cách thức trải nghiệm mua sắm trên Ứng Dụng TAPTAP, bao gồm:

 • Cách nhận điểm thưởng (cụ thể là Điểm VUI) khi giao dịch tại Cửa Hàng của Người Bán tham gia tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP;
 • Cách sử dụng Ứng Dụng TAPTAP để đổi Điểm VUI đã tích được để lấy Voucher;
 • Cách áp dụng voucher để lấy ưu đãi khi giao dịch tại các cửa hàng tham gia chương trình;

2. Cách thức khiếu nại và giải quyết tranh chấp;

3. Quy định về đảm bảo an toàn giao dịch;

4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Người Mua;

5. Quản lý thông tin xấu;

6. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty;

7. Quyền và nghĩa vụ của Người Bán; và

8. Quyền và nghĩa vụ của người Mua.

Xem thêm tại Quy chế hoạt động TAPTAP.

V. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

Giải quyết tranh chấp và các biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng

Công ty VUI và Người Bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người Mua liên quan đến các giao dịch tại Ứng Dụng của Công ty VUI. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty VUI đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên.

Quy trình giải quyết tranh chấp được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người Mua gửi khiếu nại về Sản Phẩm của Người Bán (kèm theo ID của Xác Nhận Mua Hàng) đến email hoặc hotline của Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty VUI.

Bước 2: Tùy theo tính chất của khiếu nại:

 • Nếu khiếu nại về hoạt động của Ứng Dụng (như Người Mua không nhận được Xác Nhận Mua Hàng, hoặc không nhận được Điểm VUI được hưởng), Công ty VUI sẽ trực tiếp giải quyết; hoặc
 • Nếu khiếu nại về Sản Phẩm (như chất lượng, số lượng, cách thức và thời hạn sử dụng phiếu giảm giá, v.v.), Công ty VUI sẽ ngay lập tức chuyển cho Người Bán giải quyết.
 • Liên hệ yêu cầu Người bán giải quyết và/hoặc bồi thường cho khách hàng nếu phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do mình phát hành bị đối tác từ chối trái với các điều kiện đã công bố trên website hoặc trên chính phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đó.

Các khiếu nại sẽ được giải quyết nhanh chóng trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của Người Mua theo Quy Chế Hoạt Động.

Bước 3: Trong trường hợp Người Mua không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại và vụ việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Công ty VUI, thì Công ty VUI sẽ kiến nghị Người Mua đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Công ty VUI có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người Mua, Người Bán và giao dịch thực hiện qua Ứng Dụng khi được các bên liên quan đến tranh chấp đó và cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu trong phạm vi cho phép và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quá trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Công ty VUI có thể được được ghi âm để dùng làm bằng chứng trong quá trình giải quyết tranh chấp.

VI. Chính sách thu thập, bảo mật thông tin và đảm bảo an toàn giao dịch cho người dùng

1. Công Ty thu thập thông tin cá nhân của bạn chỉ cho mục đích xác thực tài khoản tạo trên Ứng Dụng TAPTAP. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Những người bán hàng trên Ứng Dụng TAPTAP chỉ có thể xác định khách hàng thông qua số định danh (số điện thoại, email và họ tên của bạn sẽ tuyệt đối không bị tiết lộ). Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng Dụng TAPTAP. Nhận biết tầm quan trọng của thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, toàn bộ thông tin cá nhân của bạn trên Ứng Dụng TAPTAP được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của VUI Việt Nam (“Chính Sách Bảo Mật”). Bạn có thể xem nội dung chi tiết của Chính Sách Bảo Mật.

2. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành an toàn trên Ứng dụng TAPTAP và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, VUI Việt Nam sẽ áp dụng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch trên Ứng Dụng TAPTAP. Bạn có thể xem nội dung chi tiết của cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch tại Quy Chế Hoạt Động.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

Nguyên tắc cung cấp Dữ Liệu Khách Hàng và nguyên tắc xây dựng chính sách và cơ chế bảo mật:

(a) KHTT có trách nhiệm đảm bảo những Dữ Liệu Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của KHTT theo Chương Trình KHTT. VUI Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp KHTT cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định. KHTT dưới 15 tuổi cần đảm bảo có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Dữ Liệu Khách Hàng cho VUI Việt Nam và chịu ràng buộc theo Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của người dưới 15 tuổi do mình giám hộ hợp pháp. VUI Việt Nam có quyền từ chối và khóa tài khoản KHTT hoặc từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan của Chương Trình KHTT trong trường hợp có căn cứ rằng KHTT dưới 15 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

(b) VUI Việt Nam thực hiện đầy đủ các chính sách và biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ Dữ Liệu Khách Hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng và các chính sách, quy định về an ninh mạng trên môi trường hoạt động thương mại điện tử.

4. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho Ứng dụng di động TAPTAP

Ứng dụng di động TAPTAP được sở hữu bởi VUI Việt Nam sử dụng và kết hợp nhiều giải pháp kĩ thuật để bảo vệ Dữ Liệu Khách Hàng của KHTT khi tham gia vào Chương Trình KHTT cụ thể như sau:

(a) Luôn sử dụng giao thức bảo mật Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin, dữ liệu của KHTT được riêng tư và toàn vẹn trong quá trình ghi nhận, xử lý và lưu trữ.

(b) Đối với hình thức thanh toán sử dụng ví điện tử, TAPTAP liên kết với ứng dụng ví điện tử TrueMoney của Công ty Cổ phần True Money Việt Nam. Ứng dụng ví điện tử TrueMoney được thiết kế và vận hành theo chuẩn bảo mật PCI DSS nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch được thực hiện trên ví điện tử của TrueMoney.

(c) Đối với hình thức thanh toán sử dụng ví điện tử khác, TAPTAP lựa chọn liên kết với các ứng dụng ví điện tử và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán được cấp phép hợp pháp hoạt động theo quy định pháp luật và cam kết với TAPTAP đảm bảo có biện pháp bảo mật an toàn cho các giao dịch của KHTT.

5. Mục đích thu nhập thông tin và phạm vi sử dụng

(a) VUI Việt Nam sẽ thu nhập các Dữ Liệu Khách Hàng, bao gồm tối thiểu là Họ tên và Số điện thoại. Đây là các thông tin bắt buộc và cần thiết khi KHTT tiến hành đăng ký và sử dụng TAPTAP.

(b) VUI Việt Nam cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào KHTT nhập trên ứng dụng TAPTAP hoặc gửi đến TAPTAP. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích:

 • Phản hồi yêu cầu của Khách hàng (ví dụ: lịch sử giao dịch tích và đổi Điểm VUI, giá trị từng giao dịch và Điểm VUI tương ứng, phương thức nhận Điểm VUI);
 • Cập nhật tính năng mới và xử lý các lỗi của ứng dụng TAPTAP;
 • Đưa ra những gợi ý‎ phù hợp việc tích và đổi Điểm VUI cho từng nhóm KHTT;
 • Gửi email, SMS, hoặc các hình thức liên lạc khác để thông báo các chương trình khuyến mãi, tích, đổi Điểm VUI định kì cho KHTT;
 • Cá nhân hóa trải nghiệm KHTT, cung cấp các chương trình khyến mãi và chương trình tích, đổi Điểm VUI phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng KHTT;
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản KHTT, xác minh danh tính KHTT;
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của KHTT khi sử dụng TAPTAP;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của TAPTAP và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Chương Trình KHTT;
 • Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán nếu có;
 • Đề xuất, có được, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính nếu có;
 • Cho phép tương tác giữa các KHTT, giữa KHTT với Công Ty hay giữa KHTT với các đối tác được liên kết;
 • Cho phép các đối tác của TAPTAP quản lý và phân bổ nguồn lực để cung cấp Chương Trình KHTT;
 • Đo lường, hỗ trợ và cải thiện TAPTAP;
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công Ty;
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • Tiếp thị và quảng bá. Gửi thông tin tới KHTT bằng các phương thức phù hợp với quy định của pháp luật các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến Chương Trình KHTT, Công Ty và các nhà tài trợ, đối tác, các nhà tài trợ và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại;
 • Phòng chống gian lận và lạm dụng, quản lý rủi ro: Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của KHTT, hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của KHTT trong Chương Trình KHTT;
 • Ngăn chặn hoặc điều tra bất cứ gian lận, hoạt động bất hợp pháp, hành vi sai trái hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng TAPTAP hay bất kỳ hoạt động nào khác phát sinh từ mối quan hệ giữa Công Ty và KHTT trong Chương Trình KHTT;
 • Xác định hành vi gian dối, lừa đảo, hành vi sai trái hoặc thiếu sót của đối tác và cung cấp phản hồi cá nhân cho các đối tác của Công Ty;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam trên ứng dụng TAPTAP;
 • Sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro;
 • Các mục đích hợp pháp khác nhằm thực hiện và phát triển Chương Trình KHTT theo quyết định của VUI Việt Nam (nếu có).

6. Nguyên tắc đăng ký tài khoản mới:

(a) Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký một tài khoản Chương Trình KHTT duy nhất. Khách Hàng không đăng ký nhiều tài khoản khác nhau trên cùng một thiết bị sẽ dẫn đến tình trạng hệ thống tự động khóa các tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị. Liên hệ hotline 1900 88 88 84 để được hướng dẫn và định danh tài khoản trong trường hợp Quý Khách Hàng cần đăng nhập các tài khoản khác nhau trên cùng một thiết bị. VUI Việt Nam có quyền tạm khóa tài khoản Chương Trình KHTT của Khách Hàng trong trường hợp nghi ngờ có hành vi gian lận, trục lợi bằng việc một khách hàng đăng ký nhiều tài khoản phụ khác nhau. Toàn bộ các tài khoản của Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc đăng ký tài khoản mới đều sẽ bị tạm khóa cho đến khi có kết quả điều tra của VUI Việt Nam. Phụ thuộc vào quyết định điều tra và xác nhận hành vi tiêu dùng của Khách Hàng, VUI có toàn quyền quyết định trong việc khôi phục tài khoản cho Khách Hàng hoặc khóa tài khoản của Khách Hàng vĩnh viễn. Trong trường hợp quyết định khóa tài khoản vĩnh viễn, VUI không có trách nhiệm bồi hoàn cho Khách Hàng số Điểm VUI, voucher hoặc các quà tặng tích điểm khác đã tồn tại trong tài khoản bị khóa.

(b) VUI Việt Nam có quyền từ chối tích điểm và thu hồi điểm, vouchers, quà tặng nếu có cơ sở xác định giao dịch không phải của chủ tài khoản hoặc hành vi gian lận của người dùng.

7. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ Liệu Khách Hàng do KHTT cung cấp sẽ được lưu trữ trên hệ thống của TAPTAP cho đến khi KHTT có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trừ trường hợp bắt buộc phải lưu trữ thông tin trong thời gian theo quy định của pháp luật.

8. Phương thức và công cụ chỉnh để sửa Dữ Liệu Khách Hàng:

 • KHTT có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng TAPTAP.
 • Khi phát hiện thông tin, dữ liệu cá nhân của mình bị sử dụng không đúng mục đích nêu tại Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này, KHTT vui lòng gửi khiếu nại, thông báo đến email info@TAPTAP.com.vnhoặc gọi điện thoại tới số hotline 1900 88 88 84 và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Bộ phận chăm sóc khách hàng cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại.

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và xử lý Dữ Liệu Khách Hàng:
Công ty TNHH Thương mại VUI Việt Nam
• Tầng 3, 101-103-105-107 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM
• Email: info@TAPTAP.com.vn
• Mã số thuế: 0315980401

10. Bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng:

Tại VUI Việt Nam, chúng tôi luôn tôn trọng và quan tâm đến việc bảo mật thông tin Dữ Liệu Khách Hàng của KHTT. Bằng cách áp dụng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ và chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy Dữ Liệu Khách Hàng của KHTT trên hệ thống của TAPTAP. Cụ thể như sau:

(a) Quy trình phát triển phần mềm:

Trong hệ thống của TAPTAP, các hướng dẫn bảo mật thực tế của dự án OWASP (dự án mở về bảo mật ứng dụng Web và Mobile) và các bài kiểm tra (gồm: Code Review, Unit test, Integration test) được áp dụng và triển khai trong quy trình phát triển phần mềm nhằm hạn chế tối đa các lỗi bảo mật tại tầng viết các mã code và thiết kế phần mềm.
Các chuyên viên lập trình được yêu cầu tham gia các khóa học về OWASP để hiểu về cách các điểm yếu bảo mật trên ứng dụng được khai thác, cũng như cách loại trừ 10 điểm yếu phổ biến nhất cho các dự án hay tính năng của phần mềm mà họ tham gia.

(b) Chủ động phát hiện điểm yếu:

Các máy chủ và các ứng dụng chạy trên đó bao gồm các Framework và thư viện đi kèm sẽ được dò quét điểm yếu bảo mật định kì để phát hiện kịp thời và tiến hành việc vá các lỗ hổng bảo mật (vulnerabilities).

(c) Phần hạ tầng và dữ liệu:

 • Dữ liệu: Luôn luôn sử dụng giao thức bảo mật Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ Dữ Liệu Khách Hàng được riêng tư và toàn vẹn trong quá trình ghi nhận, xử lý và lưu trữ.
 • Mã bí mật: Các thông tin liên quan đến các mã bí mật sẽ không bao giờ được lưu trữ trên mã nguồn của phần mềm.
 • Quản lý truy cập: Truy cập vào hệ thống của TAPTAP được xử lý thông qua các quy trình, hướng dẫn của bộ phận An toàn thông tin.
 • Thông tin liên quan đến KHTT được lưu trong cơ sở dữ liệu được mã hóa theo chuẩn bảo mật EAS-256.
 • Tận dụng thế mạnh của hạ tầng điện toán đám máy cùng với hệ thống theo dõi và cảnh báo sẽ đảm bảo các ứng dụng lõi của TAPTAP luôn vận hành 24/24.

(d) KHTT tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của TAPTAP, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại, xâm nhập hay đánh cắp thông tin, dữ liệu của hệ thống TAPTAP hay các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

(e) KHTT có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp cho bất kỳ đối tượng lạ nào toàn bộ thông tin liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (ví dụ: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).

(f) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi KHTT sử dụng TAPTAP từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong khuôn khổ của TAPTAP. Mặt khác, TAPTAP có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các Đối tác và công ty quảng cáo. Xin lưu ý rằng, mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của TAPTAP. Do đó, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin từ các đơn vị này. Khách hàng vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ thông tin, dữ liệu cá nhân nào cho họ.

11. Bảo mật thông tin trong quá trình thanh toán:

Thông tin trong quá trình thanh toán bằng ví điện tử TrueMoney được bảo mật theo chuẩn của đơn vị cung cấp ví điện tử TrueMoney, cụ thể tại website sau: https://truemoney.com.vn/.
Trong quá trình thanh toán, ứng dụng TrueMoney sẽ yêu cầu KHTT tìm hiểu và đồng ý các điều khoản liên quan đến vấn đề bảo mật của ví điện tử TrueMoney cung cấp.

12. Quy tắc thu thập, xử lý và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

VUI Việt Nam sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ thông tin nào về Dữ Liệu Khách Hàng được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

 • Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba;
 • Thông tin cá nhân của bạn phải được tiết lộ cho các Đối Tác của VUI Việt Nam, Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, là những bên mà chúng tôi có thỏa thuận bảo mật nhằm thực hiện mục đích thực hiện Chương Trình KHTT;
 • Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn;
 • Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
VII. Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng TAPTAP

Ngoại trừ các quyền và nghĩa vụ quy định tại các Điều Khoản và Điều Kiện này, Người mua trên Ứng dụng TAPTAP còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Mua voucher từ những người bán hàng trên Sàn Giao Dịch TAPTAP bằng cách quy đổi điểm theo tỉ lệ thông thường hoặc tỉ lệ khuyến mại theo đề xuất bán hàng của những người bán đó;

2. Nhận và sử dụng điểm thưởng Vui theo các Điều Khoản và Điều Kiện này;

3. Không sử dụng trái pháp luật tài khoản, bài đăng, giao dịch hoặc thông tin của người khác cho bất kỳ mục đích gì (như để đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP, v.v.)

4. Không đăng tải các nội dung, bài đăng, bình luận, đánh giá gây nhầm lẫn, không chính xác, không công bằng hoặc gian lận, nhằm mục đích giảm uy tín, khiến thành viên khác hiểu sai về sản phẩm, chất lượng dịch vụ, uy tín của TAPTAP, Người Bán và các thành viên khác của Ứng Dụng TAPTAP;

5. Không gửi thư rác dưới mọi hình thức;

6. Không dùng virus, phần mềm độc hại, sử dụng chương trình, công cụ hay bất kỳ hình thức nào can thiệp vào hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liệu, gây ảnh hưởng đến hoạt động của Ứng Dụng TAPTAP hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của TAPTAP và các thành viên khác.

VIII. Điểm VUI

1. Điểm VUI là điểm thưởng mà bạn có thể nhận được trong cách trường hợp sau:

Điều kiện nhận thưởng Số điểm thưởng Điểm VUI được nhận
Khi Người Mua sử dụng ứng dụng TAPTAP để tích Điểm VUI khi giao dịch tại các Cửa Hàng hợp lệ, đã tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP. Tương đương % giá trị giao dịch tại Cửa Hàng hợp lệ tham gia vào chương trình của ứng dụng TAPTAP. Số lượng điểm tích sẽ do Người Bán sở hữu Cửa Hàng quyết định tùy từng thời điểm và sẽ được công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP.
Người Mua mời đăng ký tài khoản và sử dụng Ứng Dụng TAPTAP (chỉ khi Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.
Người Mua hoàn thành một số điều kiện do Người Bán hoặc ứng dụng TAPTAP yêu cầu đề nhận thêm Điểm VUI (chỉ khi Người Bán hoặc/và ứng dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.
Người mua tham gia các chương trình trò chơi hiển thị trên ứng dụng TAPTAP (tùy theo từng thời điểm). Do Công Ty công bố công khai trên Ứng Dụng TAPTAP tùy từng thời điểm.

 

2. Bên sử dụng ứng dụng TAPTAP sẽ nhận Điểm VUI khi:

 • Người Mua mua các sản phẩm tại Cửa hàng của Người Bán tham gia tích hợp với Ứng Dụng TAPTAP và sử dụng Ứng Dụng TAPTAP để tích lũy điểm;
 • Người Mua mới được mời từ người Mua hiện hữu khi đăng ký thành công tài khoản trên Ứng Dụng TAPTAP và hoàn tất việc đổi TAPTAP VOUCHER thông qua Ứng Dụng TAPTAP (chỉ khi Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này);
 • Người Mua hoàn thành một số điều kiện do Người Bán hoặc Ứng Dụng TAPTAP yêu cầu đề nhận thêm Điểm VUI (chỉ khi Người Bán hoặc/và Ứng Dụng TAPTAP áp dụng chương trình điểm thưởng này); hoặc
 • Người mua tham gia các chương trình trò chơi hiển thị trên ứng dụng TAPTAP (tùy theo từng thời điểm).

Khi phát sinh các sự kiện trên, Ứng Dụng TAPTAP sẽ tự cập nhật cho Người Mua biết số lượng Điểm VUI mà Người Mua được thưởng theo các Điều Khoản và Điều Kiện này liên quan đến Hệ Thống Điểm Thưởng Điểm VUI có hiệu lực tùy từng thời điểm.

3. Người Mua có thể sử dụng Điểm VUI để thanh toán cho bất kỳ Người Bán nào tham gia Sàn Giao Dịch TAPTAP để mua TAPTAP VOUCHER Trên Ứng Dụng.

4. Mỗi Điểm VUI sẽ có thời hạn sử dụng riêng. Mỗi Điểm sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 6 của năm ngay tiếp theo năm mà bạn được thưởng Điểm đó (Ví dụ, Điểm được thưởng vào ngày 31/01/2022 sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 31/06/2023, hay Điểm được thưởng vào ngày 31/12/2022 cũng sẽ hết hạn vào ngày 31/06/2023).

5. Người Mua có thể kiểm tra số dư điểm thưởng, điểm đã hết hạn sử dụng, điểm sắp hết hạn sử dụng trong tháng, giao dịch và lịch sử của Điểm thông qua Ứng Dụng TAPTAP.

6. Cho mục đích Điểm thưởng, Công Ty bảo lưu quyền:

 • Đồng ý hoặc từ chối (i) kích hoạt đăng ký tài khoản của Người Mua trên ứng dụng TAPTAP của bất kỳ người bạn giới thiệu, và (ii) bất kỳ giao dịch thực hiện bởi bạn hoặc người bạn mời trên Ứng Dụng TAPTAP;
 • Ngừng áp dụng Chương Trình Điểm Thưởng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn ít nhất 5 ngày. Kể từ ngày việc ngừng áp dụng có hiệu lực, toàn bộ số dư điểm thưởng còn lại của bạn sẽ vô hiệu và không thể sử dụng được;
 • Chấm dứt hoặc tạm ngưng quyền của bạn được tham gia vào Chương Trình Điểm Thưởng Điểm VUI, bao gồm nhưng không giới hạn quyền được thưởng và sử dụng Điểm; và
 • Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và/ hoặc thay thế các điều khoản và điều kiện để được thưởng, nhận, và sử dụng Điểm, và tất cả các vấn đề khác liên quan đến Chương Trình Điểm Thưởng. TAPTAP sẽ thông báo cho Người tiêu dùng biết ít nhất 5 (năm) ngày trước ngày sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó có hiệu lực.

7. Toàn bộ các nghĩa vụ thuế liên quan đến điểm thưởng mà Người Mua nhận được và/hoặc sử dụng theo pháp luật áp dụng của tất cả các vùng lãnh thổ là thuộc trách nhiệm của chính bạn.

8. Trường hợp có bất kỳ khiếu nại về điều kiện hưởng, nhận và sử dụng Điểm, người tiêu dung phải gửi khiếu nại đến Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của TAPTAP bằng thư điện tử: info@TAPTAP.com.vn trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện quy định tại Mục 8.2 của các Điều Khoản và Điều Kiện này. TAPTAP có quyền từ chối giải quyết các khiếu nại gửi đến sau thời hạn mười lăm ngày này. Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu Người Mua cung cấp chứng cứ liên quan để có thể giải quyết khiếu nại của Người Mua.

IX. Loại trừ và giới hạn trách nhiệm

1. VUI Việt Nam sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, chất lượng, số lượng, bảo hành, v.v.) bán bởi Người Bán và mua bởi Người Mua thông qua Ứng Dụng TAPTAP hoặc bằng cách sử dụng điểm thưởng Điểm VUI hoặc phương thức thanh toán khác.

Nếu phát sinh mâu thuẫn giữa Người Mua và Người Bán liên quan đến sản phẩm đã mua, bạn đồng ý sẽ trước hết thương lượng với Người Bán để giải quyết vấn đề, và Công Ty sẽ thực hiện vai trò người hòa giải trong toàn bộ khả năng cho phép để hỗ trợ bạn và Người Bán giải quyết mâu thuẫn. Nếu tranh chấp vẫn không thể giải quyết được, Người Mua có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của TAPTAP đối với Người Mua liên quan đến Ứng dụng TAPTAP, Điểm VUI, hoặc hoạt động của Người Mua trên Ứng dụng TAPTAP (ngoại trừ trách nhiệm được loại trừ tại từng điều khoản cụ thể của Điều khoản và Điều kiện này), trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá 100% giá trị của đơn hàng có liên quan đến yêu cầu bồi thường của Người Mua. Để làm rõ, các bên thống nhất rằng TAPTAP sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại thực tế mà Người Mua phải gánh chịu phát sinh trực tiếp từ lỗi cố ý của TAPTAP; và dưới mọi hình thức không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất và/ hoặc chi phí gián tiếp của Người Mua hoặc trách nhiệm của Người Mua đối với bên thứ ba bất kỳ.

3. VUI Việt Nam, trong mọi trường hợp, sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ việc rò rỉ, đánh cắp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng do sự cố bảo mật dữ liệu từ việc sử dụng các phương tiện lưu trữ và truyền gửi thông tin (máy tính, email, điện thoại,…) hoặc hệ thống internet của khách hàng.

4. Trong trường hợp công ty chúng tôi có thay đổi “Chính sách bảo mật và quyền riêng tư” các sửa đổi thay thế này sẽ được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt nam và sẽ được đăng tải công khai tại website https://TAPTAP.com.vn/hoặc Ứng dụng TAPTAP, trừ trường hợp nội dung thông báo sửa đổi, thay thế có quy định khác về thời gian hiệu lực.

Việc KHTT tiếp tục tham gia Chương trình KHTT hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch, thao tác nào khác trên TAPTAP, đồng nghĩa với việc KHTT đồng ý với các nội dung được cập nhật, sửa đổi, điều chỉnh tại Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này.

5. Tất cả các trò chơi bao gồm trò chơi may mắn, các cuộc thi dành cho khách hàng để thực hiện các chương trình khuyến mại trên Ứng dụng TAPTAP là hoạt động riêng của VUI Vietnam và các đối tác liên kết. Những hoạt động này không có liên quan và không ràng buộc bất cứ trách nhiệm nào của các nhà cung cấp môi trường hoạt động của ứng dụng như Apple.

X. Quyền sở hữu trí tuệ

Công Ty nắm giữ bản quyền của Ứng Dụng TAPTAP và quyền sở hữu các đối tượng tài sản khác liên quan đến Ứng Dụng TAPTAP theo pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản của VUI Việt Nam bao gồm, nhưng không giới hạn, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình máy tính, giao diện, thiết kế, bố trí, logo, hình ảnh, minh hoạt, sản phẩm nghệ thuật, ký hiệu, đoạn văn, slogan và các nội dung khác bằng các ngôn ngữ khác nhau do TAPTAP sở hữu. Tất cả các hành vi sao chép, sử dụng và phát tán trái phép đối tượng của các quyền sở hữu nêu trên là bị nghiêm cấm.

XI. Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

Khi bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Kiện và Điều Khoản này, Công Ty sẽ có quyền thực hiện một hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý sau:

 • Ngay lập tức xóa bỏ thông tin đăng tải trên Ứng Dụng TAPTAP (mà không cần phải thông báo hoặc được Người Mua chấp thuận);
 • Ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của Người Mua, nếu Người Mua vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Kiện và Điều Khoản này; và
 • Phạt, khắc phục và các biện pháp xử lý vi phạm hợp pháp khác, mà Công Ty được quyền thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
XII. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
 • Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam (mà không bao gồm các quy định về xung đột pháp luật).
 • Trường hợp phát sinh bất đồng hoặc tranh chấp liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, Ứng Dụng TAPTAP, Điểm, hoặc các hoạt động của bạn trên Ứng Dụng TAPTAP, trước hết, các bên sẽ thương lượng để giải quyết trên tinh thần thân thiện và tôn trọng quyền lợi của các bên. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh, mỗi bên có quyền đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại tòa án Việt Nam có thẩm quyền; tuy nhiên, bạn và VUI Việt Nam theo đây đồng ý rằng các tranh chấp, mà trong đó nguyên đơn là VUI Việt Nam và bị đơn là bạn, sẽ do cấp tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh giải quyết và cam kết sẽ thực hiện các thủ tục và yêu cầu cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam để đưa các tranh chấp đó ra giải quyết tại cấp tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Án phí sẽ do bên thua kiện chịu.